IWA-G, gevestigd aan Meeseter EN Kleffenstraat 6 6842 CV Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://koopwandelwagen.nl Meeseter EN Kleffenstraat 6 6842 CV Arnhem
0657544676
Chandane Eijkelenboom is de Functionaris Gegevensbescherming van IWA-G Hij/zij is te bereiken via info@koopwandelwagen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
IWA-G verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koopwandelwagen.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IWA-G verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
–IWA-G analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
– IWA-G volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– IWA-G verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
IWA-G neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van IWA-G  tussen zit . IWA-G gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IWA-G bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period
Delen van persoonsgegevens met derden
IWA-G  deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan
een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IWA-G blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
IWA-G uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie
waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IWA-G gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IWA-G gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IWA-G en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koopwandelwagen.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IWA-G wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IWA-G neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koopwandelwagen.nl

Onze 4

Pijlers

Wij staan met onze 3in1 wandelwagen bekend om onze vier pijlers. Kwaliteit, Veiligheid Verzending & Betaalbaar.

Wij Gaan Voor

Kwaliteit

Wij vinden het heel belangrijk dat de wandelwagen veilig en gebruikersvriendelijk is en dit zie je ook terug in de gebruikte materialen en de afwerking van onze wandelwagens.

 • Vijfpunts Autogordel
 • Dubbele Voetrem
 • Lederen Armsteun
 • Verwijderbare Armsteun
 • Ritssluiting Dakraam
 • Voetpad
 • Grote Mand Opslag

Vijfpunts Autogordel

Bestellen

Dubbele Voetrem

Bestellen

Lederen Armsteun

Bestellen

Verwijderbare Armsteun

Bestellen

Ritssluiting Dakraam

Bestellen

Voetpad

Bestellen

Grote Opslag

Bestellen

Tijdelijk Met Gratis 6-Delige

Luxe Accessoires Pakket

Grote Mama Tas

Matras

Muggennet

Zomer Matras

Regenhoes

Cover

Multifunctionele

3IN1 Wandelwagen

0 tot 6 Maanden

0 tot 6 Maanden

0 tot 6 Maanden

0 tot 6 Maanden

0 tot 3 Jaar

1 Tot 3 Jaar

Technische Specificaties

Wandelwagen

 • Frame opgevouwen
 • Opgevouwen wandelwagen
 • Zit hoogte kind
 • Gezicht hoogte kind
 • Voorwielen
 • Achterwielen
 • Materiaal bekleding
 • Frame
 • Breedte slaapmand
 • Lengte slaapmand
 • Gewicht wandelwagen
 • Wielen
 • 32x60x71
 • 46x63x109
 • 60CM
 • 100CM
 • 23CM, EVA wiel
 • 29CM, Rubber wiel
 • Dubbel gewatteerde katoenen stof
 • Dubbel gelaagd (Goud)
 • 35.5CM
 • 81CM
 • 10KG
 • Off-road vierwiel dempingssysteem
 • Frame opgevouwen: 32x60x71
 • Opgevouwen wandelwagen: 46x63x109
 • Zit hoogte kind: 60CM
 • Gezicht hoogte kind: 100CM
 • Voorwielen: 23CM, EVA wiel
 • Achterwielen: 29CM, Rubber wiel
 • Materiaal bekleding: Dubbel gewatteerde katoenen stof
 • Frame: Dubbel gelaagd (Goud)
 • Breedte slaapmand: 35.5CM
 • Lengte slaapmand: 81CM
 • Gewicht wandelwagen: 10KG
 • Wielen: Off-road vierwiel dempingssysteem
Video afspelen